Advertbanner phục vụ hơn 3000 khách hàng với nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau từ: các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, tổ chức xã hội – từ thiện…

 
 
Đặt in toàn quốc
Advertbanner có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các khách hàng, bất kể bạn ở đâu. Miễn sao, bạn có thể kết nối internet.
Làm cách nào để liên hệ?
Cách thức liên hệ Advertbanner 

Chúng tôi cung cấp các biểu mẫu để bạn có thể gửi yêu cầu của mình cho Advertbanner Sau đó, quá trình triển khai, gửi kết quả, nhận phản hồi, hoàn thiện sản phẩm … được thực hiện qua email và điện thoại. Nếu bạn sắp xếp được thời gian, chúng tôi cũng luôn chào đón sự hiện diện của bạn tại các văn phòng của Advertbanner

Phương thức làm việc
Advertbanner có thể cử nhân sự tới văn phòng tư vấn cho chúng tôi không?

Đối với các trường hợp cung cấp các dịch vụ đơn giản, chúng tôi tư vấn qua điện thoại và email. Trong trường hợp dự án có quy mô lớn hơn hoặc phức tạp hơn, chúng tôi sẽ cử chuyên gia tư vấn tới làm việc tại VP của bạn hoặc mời bạn qua làm việc tại các văn phòng của chúng tôi. Xin lưu ý: các dịch vụ in ấn, thiết kế tờ rơi, poster, lịch …chúng tôi chỉ nhận tư vấn qua điện thoại và email.